Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek

tarafından
7
Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek

Özgüven sıkça sözü edilen ve halk arasında kullanılan bir kavramdır. Özgüven kişinin kendi gücüne kendi motivasyonuna kendi kararlarına duyduğu güveni ve buna uygun olarak da gerçekleştirdiği davranışlar ifade eder. Özgüven bir insanın hayatında çok önemli olan bir kavramdır. Özgüven eksikliği sonucu insanlar kendilerini yeterince ifade edemez ve sonuçta toplumdan soyutlanmış bir hâle gelir. Özgüveni olan çocuklar akranlarına göre daha girişken ve atılgandır.

Özgüvenli çocuk yetiştirmek için öncelikle çocuğa güven duyulmalı, çocuğun bir şeyleri başarmasına izin verilmelidir. Çocuk tek başına sadece kendi ellerini ve vücudunu kullanarak bir şeyler yapabilmelidir. Bu ve benzeri aktiviteler ve davranış biçimleri uygulanırsa Özgüven sahibi bir çocuk yetişir ve toplum için de güzel bir örnek olur.